ชื่อ - นามสกุล :นายภักดี สุขรี
ตำแหน่ง :ประธานสภา อบจ.นครพนม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อ.เรณูนคร เขต 2
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา