ชื่อ - นามสกุล :นายสากล ไกษร
ตำแหน่ง :ส.อบจ. อ.ธาตุพนม เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส.อบจ. อ.ธาตุพนม เขต 2