ชื่อ - นามสกุล :นายนาวิน นามเรือง
ตำแหน่ง :ส.อบจ. อ.นาแก เขต 3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส.อบจ. อ.นาแก เขต 3