หมวดหมู่ : ประกาศ/คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
หัวข้อ : ขอเชิญประชุมโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
โดย : admin
อ่าน : 154
จันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ขอเชิญประชุมโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม