หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อป้ายจราจรและป้ายแนะนำ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยบนท้องถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- b
โดย : admin
อ่าน : 102
จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อป้ายจราจรและป้ายแนะนำ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยบนท้องถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding )หมายเหตุ : ให้ผู้ประกอบการยื่นเสนอความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม