หมวดหมู่ : ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน
หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โดย : admin
อ่าน : 39
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารปฎิบัติงานกองพัสดุและทรัพย์สิน พร้อมครุภัณฑ์